Comunicació

Eleccions del Consell Escolar

Al Consell Escolar hi han 3 vacants per representar a les famílies, us animem a que presenteu les vostres candidatures!

El Consell Escolar, és un espai de participació important per contribuir a consolidar el projecte de l'escola aportant la mirada de les famílies.
Cal renovar 3 places i us animem a que presenteu les vostres candidatures fins el 16 de Novembre, per formalitzar la vostra candidatura haureu d'emplenar un full que us facilitaran a la secretaria de l'escola i animar a la resta de famílies que us voti el 29 de Novembre
Per a que pugueu valorar el que representa i el que podeu aportar, els/les representants que finalitzen el mandat han volgut compartir amb la resta de famílies la seva experiència a través de la carta que us adjuntem.

En aquest enllaç trobareu la informació formal sobre el Consell Escolar http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/ hi

No hi dubteu, teniu molt que aportar!!

AFA Lola Anglada Badalona. Accés al Web antic - Web de l'escola