Junta

L’AMPA del Lola Anglada s’organitza amb una JUNTA (presidenta, vicepresident, secretari, tresorer i vocals) que es caracteritza per treballar en equip i prendre decisions plurals i consensuades.

Per poder assolir els objectius d’una manera més eficient treballem en COMISIONS autònomes. No som una AMPA estàtica sinó que segons les necessitats es creem projectes puntuals i comissions noves.

Funcions de la Junta:

  • Punt de unió i coordinació entre les diferents comisions de forma transversal.
  • Representació legal de l'AMPA

Membres actuals: Norma Fàbregas (presidenta), Núria Aparicio (vice-presidenta), Elena Barragan (secretària), Cristina Domingo (tresorera) i Miquel Arjona (Vocal).