Comissions

Junta

Junta

L'AFA del Lola Anglada s'organitza amb una JUNTA (presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i vocalies) que es caracteritza per treballar en equip i prendre decisions plurals i consensuades.

Per poder assolir els objectius d'una manera més eficient treballem en COMISSIONS autònomes. No som una AFA estàtica sinó que segons les necessitats es creen projectes puntuals i comissions noves.

Funcions de la Junta:

  • Punt de unió i coordinació entre les diferents comissions de forma transversal.
  • Representació legal de l'AFA

Membres actuals:

Marién Peña (presidenta), Neus Armero (secretària), Montse Domingo (tresorera), Marta Bernat(vocal), Thira Sánchez (vocal) i Marc Garcia (vocal)