Econòmica

Des de la comissió econòmica ens encarreguem de les següents tasques:

  • S'encarrega d'elaborar el pressupost de l'AFA d'acord amb les necessitats de totes les comissions.
  • Vetlla per la correcta administració dels recursos econòmics de l'AFA: festes, formacions, colònies becades...
  • Fa tots els pagaments que l'activitat de l'AFA requereixi.
  • Gestiona els cobraments de les quotes de socis.
  • L'AFA proveeix l'escola d'una dotació econòmica anual que aquesta destina a compra de material de psicomotricitat, música, robòtica, formació específica per mestres...

Membres actuals: Cristian Pacheco, Jessica Rodriguez i Cristina Domingo.

Econòmica