Comissions

Escola de famílies

Escola de famílies

Sovint la complexa tasca d'educar ens presenta reptes a l'hora de resoldre diferents situacions que acompanyen el desenvolupament dels nostres infants.

Des de l'Escola de Famílies us proposem un espai d'informació, formació i reflexió dirigit a les famílies, sobre aspectes relacionats amb l'educació dels nostres fills i filles.

L'objectiu de les xerrades per a pares i mares és abordar temes concrets com els límits, l'acompanyament i la gestió emocional, la disciplina positiva, la promoció i la prevenció de la salut.

Ens encarreguem de la tria, la programació i la gestió de diferents formacions al llarg del curs. Acostumem a fer una enquesta a l'inici del curs per a conèixer les vostres inquietuds i preferències i així orientar les xerrades a les vostres propostes.

Estem en contacte amb la direcció de l'escola i restem amb una actitud d'escolta activa per tal de plantejar formacions conjuntes o adreçades a l'alumnat.

Participem en reunions convocades per l'Ajuntament i FAMPAs Badalona.

Estem treballant per establir sinèrgies amb d'altres AFAs i agents comunitaris del territori per oferir una major varietat de sessions formatives.

Objectius pel nou curs:

  • Consolidar les xerrades presencials.
  • Enfortir les sinèrgies entre centres educatius de l'entorn.

Membres actuals:

Neus Armero i Ariadna Renom.