Comissions

Seguretat en el transport

Sabeu que els nostres infants podrien viatjar més segurs quan fan ús de l’autocar escolar?

Actualment les nenes i nens quan realitzen sortides amb els autocars a l’escola utilitzen cinturons infraabdominals de 2 punts d’ancoratge. Aquests sistemes, tot i ser legals, són insuficients per garantir la seva seguretat i comporten el risc de provocar lesions potencialment greus en cas d’accident (1).

El cinturó de 3 punts amb coixí elevador és la mesura més eficaç per prevenir lesions corporals en cas d’accident (2).

Les famílies de l’escola ens hem unit en una Comissió per solventar el buit legislatiu en matèria de sistemes de retenció infantil en els serveis de transport escolar.

Objectiu

Millorar el sistema actual de seguretat en el transport escolar mitjançant:

  • 1. Contractació d’autocars que disposin de cinturons de 3 punts, a poder ser regulables en alçada.
  • 2. Adquisició i ús de coixins elevadors per als infants que no arribin al 1,35m d’alçada.
  • 3. Adquisició de carros per emmagatzemar els coixins elevadors.

Vols formar part d’aquest projecte?

Bibliografia

Membres actuals: Marta Gàmez, Thira Sánchez, Cristina Viltró