Ambients exteriors

Contribuïm com a famílies a la creació dels ambients d’aprenentatge externs a l’aula definits per les mestres per propiciar en els infants una manera de fer i d’estar en la seva relació amb l’entorn.

Objectius del nou curs:

  • Promoure una metodologia de treball (de comissió) mixta, mestres-famílies
  • Elaborar un Projecte d’Ambients Exteriors de l’escola
  • Donar resposta a necessitats concretes detectades per les mestres, sorgides del treball quotidià a l’escola.

Membres actuals: Elena Barragan , Dani Escuin, Anna Fernández, Rosana Fernández, Marc Garcia, Romina Granero, Nines Martín, Ana Serrano, Ivan Soler i Gloria Soriano.