Junta

Assemblea General Extraordinària (AGE)

Segona convocatòria de l'AGE. En aquesta ocasió serà en format híbrid.

Dimarts, 17 de maig de 2022 a les 20:00h

Nova convocatòria de l\'AGE per manca d\'assistència representativa en la convocatòria del mes passat.
En aquesta ocasió, serà en format presencial i online per afavorir al màxim l\'assistència, ja que la Junta s\'ha de renovar en aquesta assemblea.

Ordre del dia
-Constitució nova Junta de l\'AFA
- Festa del Lola
- Informació sobre l\'estat del projecte de millora de la seguretat en el transport
-Torn obert de paraules

...