Junta

Permanent 06/03/2019. Ordre del dia

Explicació dels punts de l'ordre del dia de la Permanent


  1. JORNADA CONTINUADA

Arrel de la inquietud de les famílies sobre la possibilitat d'aplicar la jornada continuada al centre, des de l'AMPA s'ha fet un primer sondeig no vinculant i s'ha tractat el tema en el consell escolar de centre.

A. SONDEIG A L'ESCOLA
A finals de gener es va fer un sondeig amb la pregunta "Estaries a favor de que l’escola Lola Anglada passés a horari lectiu de 9:00 a 14:00? " i la possible resposta era "Si/No".
Els resultats del sondeig després d'eliminar els vots duplicats:
Participació: 49% (173 famílies sobre 356 famílies del cens)
Resultats: 63% Sí, 37% No.
En l'apartat de comentaris, la majoria d'aquests recollien les següents opinions:
- Cal més informació per poder opinar amb criteri
- La jornada continuada afavoriria el rendiment dels alumnes
- Molta dificultat de conciliació en cas d'horari continuat
- Els nens d'infantil són massa petits per dinar a les 14:00

B. ANTECEDENTS A BADALONA
Fa un parell d'anys aproximadament, alguna escola de Badalona va sol·licitar la jornada continuada amb un 80% de famílies a favor. En aquell moment el departament d'ensenyament no va permetre canviar l'horari d'aquests centres per no ser una majoria suficient i no ser una de les escoles seleccionades per la prova pilot.

C. REQUISITS DELS CENTRES PER PASSAR A JORNADA CONTINUADA
Recentement, la direcció del centre ha consultat Inspecció del departament d'Ensenyament sobre els requisits que hauria de complir l'escola per acollir-se a l'horari continuat. Aquests són:
- 90% de les famílies a favor de la joranda continuada. Un 80% de famílies a favor es considera una majoria massa justa
- Claustre de mestres a favor
- Cal acompanyar la demanda de canvi d'horari a un projecte educatiu (tant d'horari lectiu com d'extraescolar)
- Les extraescolars haurien d'estar becades o subvencionades
- Caldria fer la petició de canvi d'horari a la directora de serveis territorials

D. CONSELL ESCOLAR
Es tracta el tema en consell escolar del dia 26 de febrer. L'escola veu amb bons ulls seguir estudiant el tema. Igual que l'AMPA, l'escola encara ha de madurar com enfocar el nou projecte. Suggereix que l'AMPA es posi en contacte amb l'AMPA d'altres escoles que han passat a jornada continuada. S'acorda que, sempre i quan hi hagi famílies engrescadesn en engegar el projecte, es treballi en el si de l'AMPA i posteriorment es posi en comú amb l'escola. L'objectiu final seria arribar a una assamblea amb molta participació on hi hagi una votació vinculant sobre el model de jornada per implantar a l'escola.  1. REUNIÓ AMPA ARTUR

S'ha fet una nova reunió amb l'Artur. Entre d'altres, s'ha comentat la possibilitat de:

  1. Gincana al parc a principis octubre. Com que el parc és un preciós espai d'unió de les dues escoles, es proposa fer una gran gincana al parc on participin alumnes de les dues escoles

  2. difusió mutua dels actes. Començant pel vermut solidari, per exemple
  1. VERMUT SOLIDARI

Crida de voluntaris (durant el vermut i per organització)

AFA Lola Anglada Badalona. Accés al Web antic - Web de l'escola